Tờ rơi

Tờ rơi A4

In nhiều màu trên giấy couche hay fort (để có thể viết lên)