Danh Thiếp Nguyên Bản

350gsm, giấy cao cấp

50 thiệp từ 100k

Siêu hạng là tiêu chuẩn

Dày hơn danh thiếp bình thường của bạn, Danh Thiếp Nguyên Bản là tiêu chuẩn mới cho danh thiếp thông thường. Chạm êm, hoàn thiện xuất sắc, giấy cao cấp nâng tầm giá trị. Mọi sự giới thiệp của bạn mang đầy ấn tượng.

  • Định lượng 350gsm
  • Bề mặt matt hoặc bóng
Liên hệ 123in

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn