Danh thiếp tiết kiệm 123in giống như tên gọi, thường được in số lượng lớn nhưng với chi phí thấp. Tại 123in, danh thiếp tiết kiệm được in với chi phí phù hợp tuy nhiên vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về màu sắc, thành phẩm,... đúng thiết kế. Danh thiếp tiết kiệm