Tuyển Dụng

Hãy cùng gia nhập đội ngũ chúng tôi.

Các Vị Trí

Chuyên viên chỉnh ảnh Lab có kinh nghiệm

Quận Tân Bình Tham gia ứng tuyển

Kỹ thuật viên máy HP Indigo có kinh nghiệm

Quận Tân Phú Tham gia ứng tuyển

Chuyên Viên Chế Bản Kỹ Thuật Số

Quận Tân Phú Tham gia ứng tuyển