Tờ rơi

Với nhiều khổ tờ rơi để bạn chọn cho marketing Đặt in Tờ rơi

Tờ gấp

Cũng có thể gọi là brochuer, với nhiều kiểu tờ gấp để bạn chọn cho việc marketing Đặt in Tờ gấp

Thẻ treo cửa

Dùng treo ở cửa phòng khách sản, resort giúp tăng tính chuyên nghiệp. Đặt in Thẻ treo cửa

Bao đựng thẻ

Thẻ từ, các loại thẻ với bìa đựng có in hình ảnh và thông điệp của bạn. Đặt in Bao đựng thẻ

Voucher

Với nguyên lý marketing cho để nhận. Voucher giúp bạn kết nối khách hàng. Đặt in Voucher

Decal - Sticker

Nhiều kích thước vật liệu in để phù hợp với làm thương hiệu

Đặt in Decal sticker