Menu đơn

Menu tờ đơn

Đặt in Menu đơn

Manu gấp

Menu tờ với nhiều kiểu gấp

Đặt in Menu gấp

Menu lò xo

Dạng cuốn đóng gáy lò xo

Đặt in menu lò xo

Menu Bắt vít

Dạng cuốn bìa cứng đóng gáy bằng vít

Đặt in Menu bắt vít

Manu Zen

Dạng cuốn bìa cứng mở phẳng 90%

Đặt in Menu Zen

Menu Mở phẳng

Dạng cuốn mở phẳng 100%

Đặt in menu mở phẳng