Bộ mẫu Danh thiếp

Bạn đặt mẫu để bạn có thể chạm và cảm nhận được chất lượng in cũng như giấy từ chúng tôi. Hoàn toàn miễn phí.


Tôi nhận mẫu

Gói mẫu danh thiếp

Gồm mười danh thiếp theo giấy, kích thước và hiệu ứng thành phẩm.

Ở bên trong gồm  • Danh thiếp gồm Nguyên bản, Siêu hạng, Tỏa sáng và Cotton.
  • Theo khổ Âu châu, Vuông và Mini
  • Bề mặt giấy không cán phủ, matt, bóng và lụa mịn
  • Hiệu ứng thành phẩm gồm Kim vàng, Kim bạc
  • Hoàn toàn miễn phí!


Tôi nhận mẫu

Bạn cần bộ mẫu kiểu Letterpress?

 

Bạn cần bộ mẫu sản phẩm khác?

Ở đây nhé!