Ấn phẩm Mẫu. Bởi bạn không thể có cảm giác bởi website.

Bạn không thể quyết định bởi hình ảnh? Bạn nhận bộ mẫu thật từ chúng tôi nhé.


Tôi nhận mẫu

Bộ mẫu bao gồm những gì?  • Bộ gồm Danh thiếp, Tờ rơiNhãn dính
  • Mẫu gồm nhiều loại kích thước và giấy khác nhau
  • Bạn sẽ thấy chất lượng in, giấy, thành phẩm
  • Và cả một số thiết kế
  • Bao gồm luôn quy cách thiết kế để in
  • Mọi thứ bạn cần chỉ không bao gồm Bao thư


Tôi nhận mẫu

Bạn cần bộ mẫu danh thiếp?

Chúng tôi rất vui khi bạn nhận Bộ mẫu Danh thiếp với đầy đủ kích thước, giấy và hiệu ứng.