Tấm Foam

Tâm foam với lõi là xốp với hai lớp giấy bồi hai bên làm nó rất nhẹ để có thể dán tường.
Khổ tối đa A3 (30 x 42cm)

Đặt in Tấm Foam

Tấm Foamex

Foamex là tấm gốc PVC. Nó cứng, bền hơn tấm foam, tuy vậy nặng hơn nhiều. Khổ tối đa A3 (30 x 42cm)

Đặt in Tấm Foamex

Tấm Foamex tùy chỉnh

Là hình ảnh được in trên PP ép lên tấm Foamex 3-5mm, cắt theo kích thước, hình theo yêu cầu.

Đặt in Tấm Foamex tùy chỉnh