Banner cho Standee X

Với nhiều khổ tờ rơi để bạn chọn cho marketing

Đặt in Banner cho Standee X

Baner cho Standee hộp

Cũng có thể gọi là brochuer, với nhiều kiểu tờ gấp để bạn chọn cho việc marketing

Đặt in Banner cho Standee hộp

Standee cắt theo hình

Ấn tượng từ lần nhìn đầu tiên, rất hiệu quả trong quảng cáo trước shop. Tham khảo thêm...

Đặt in standee theo hình