Standee hay biển hiệu cắt bo theo hình luôn gây hiệu ứng tâm lý rất tốt trong quảng cáo. Đặc biệt khi đặt trước các cửa hàng sẽ cuốn hút sự nhìn của người qua lại.

Mời bạn xem một số bộ sưu tập dưới đây.

Đặt IN