Bao Thư C5

Hình tiêu đề

Gởi nó đi bởi cách đặc biệt
Bạn muốn gởi Tờ Rơi hay Bưu Thiếp đi? Bạn nên có một lớp bảo vệ thêm cho chúng hoặc thêm chút ngạc nhiên bằng Bao Thư.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn màu trắng hoặc trắng Tỏa Sáng
  • Dùng cho Bưu Thiếp A5, Tờ Rơi A5 và Thư Mời A5.

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn