Bao Thư Trung Nổi Màu Kiểu

Hình tiêu đề

Như bữa tiệc trong một bao thư
Màu trắng cổ điển bên ngoài, các thiết kế màu kiểu cách khác nhau bên trong với một hoặc hai màu đan xen. Khi mở bao thư sẽ tạo sự ngac nhiên vui thích.

  • Chọn một trong hai màu
  • Được làm từ giấy cao cấp
  • Hoàn hảo cho Bưu Thiếu Trung và Thiệp Mời

NHẬN MẪU ẤN PHẨM MIỄN PHÍ

Tôi nhận mẫu
1

Đăng Ký Nhận Bản Tin

Chúng tôi sẽ gởi bản tin hàng tháng cho bạn