Giáo trình Louis Makeup Academy

Giáo trình Louis Makeup Academy

  • Đã thực hiện: 8/2019
  • Kích thước: khổ A4 ngang
  • Thành phẩm: Đóng gáy keo
  • Chất liệu giấy: Bìa C300 cán màng bóng và ruột C150
  • Số trang: 80

Màu sắc nổi bật và bắt mắt

Catalogue sử dụng chất liệu giấy couche có độ bóng nhẹ

Gáy đóng keo chắc chắn, thẩm mỹ