LÀM NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ ĐƯỢC YÊU CẦU

LÀM NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ ĐƯỢC YÊU CẦU

Có lẽ trong chúng ta không ai không biết đến Albert Einstein nhà khoa hoạc vĩ đại trong lịch sử nhân loại, người đã mở ra cả một trang mới trong ngành khoa học. Nhưng ít ai biết được rằng ông đã không thể xin được việc trong thời gian đầu sự nghiệp, nhưng may mắn là ông đã được nhận vào làm trong một trung tâm giám định bằng sáng chế ở Bern, ông dành thời gian rảnh rỗi của mình kể cả thời gian sau khi làm việc để tập trung vào nghiên cứu khoa học công việc mà ông yêu thích. Kể cả khi đã trở nên nổi tiếng ông cũng không hề từ bỏ thói quen này.

Nhiều người trong chúng ta có thói quen hay phàn nàn về công việc và cuộc sống. Nhưng hãy nhớ một điều rằng thành công không từ trên trời rơi xuống nó chỉ dành cho những ai biết nỗ lực và phần đấu mà thôi.

“Learn from yesterday, live for today, hope for future. The important thing is not stop questioning” tạm dịch là: “Học từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng vào tương lai. Nhưng điều quan trọng là không bao giờ được ngừng tìm tòi và lao động”.