CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và truy cập vào website www.123in.vn được quản lý bởi Công ty TNHH CA AN. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty TNHH CA AN rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin và cam kết đảm bảo bí mật an toàn thông tin cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách cam kết bảo mật thông tin khách hàng

I. Phạm vi thu thập thông tin:

Để hoàn thành nghĩa vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, 123in cần được cung cấp một vài hoặc tất cả các thông tin dưới đây thông qua tất cả các kênh tương tác.

 • Tên khách hàng đặt hàng, số điện thoại, email.
 • Tên công ty đặt hàng, địa chỉ.
 • Tên người nhận hàng (Nếu có), số điện thoại.
 • Tên công ty nhận, địa chỉ (Nếu có).
 • File in (Nếu quý khách có sẵn thiết kế) và quy cách in ấn.
 • Danh sách thông tin (Dùng trong việc in dữ liệu biến đổi).

Và các thông tin khác phù hợp để 123in thực hiện nghĩa vụ.

 • Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi chỉ sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật.
 • Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích phục vụ khách hàng.

II. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

123in thu thập thông tin cá nhân của các khách hàng với mục đích:

 • Liên hệ với khách hàng khi cần
 • Liên hệ với người nhận (Nếu có) khi giao hàng
 • Xác định tính minh bạch của đơn hàng
 • File thiết kế và quy cách in ấn để sản xuất
 • Hỗ trợ khách hàng nhanh nhất khi có nhu cầu hoàn hủy hay thay đổi thông tin in ấn

III. Chính sách cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

 • Cam kết luôn đảm bảo an toàn thông tin quý khách, không mua bán trao đổi thông tin với mục đích thương mại.
 • Mọi chia sẻ thông tin sẽ được chúng tôi thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào các mục đích đã nêu ở trên.
 • Không trả lời, không bình luận trước các cáo buộc về bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh,… trừ bên thứ ba. Và cũng không tham gia bằng bất kì hình thức nào đến sứ vụ này.
 • Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối nội dung ấn phẩm của khách hàng nếu không vi phạm pháp luật.
 • Nếu thông tin bị rò rĩ do lỗi chủ quan, chúng tôi xin chịu trách nhiệm và đền bụ thiệt hại.
 • Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc bảo mật thông tin thất bại do hư hỏng cơ sở hạ tầng, thiên tai, chiến tranh vũ trang, chiến tranh mạng, phá hoại mạng bất chấp nỗ lực bảo toàn thông tin của CA AN.
 • Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cho các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ hành pháp nếu được yêu cầu.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

– Đối với dữ thông tin khách hàng: 5 năm

– Đối với đơn hàng (File thiết kế, dữ liệu in): 3 tháng

      2.Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật và sẽ thông báo đến khách hàng nếu cần thiết.