Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • envelopes

  Bao thư C5

  229 x 162mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Khổ A5? Nên đồng bộ

  Khi bạn gửi Tờ rơi hay Bưu thiếp, thêm cho chúng một chút bảo vệ hay một chút ngạc nhiên nào đó.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa với Bưu thiếp A5, Tờ rơi A5 và Thiệp mời A5
  179,000
 • envelopes

  Bao thư DL

  220 x 110mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Gửi thư theo lối cổ điển

  Bao thư kiểu cổ điển này vừa với Giấy tiêu đề và tờ rơi DL. Nắp bao thư làm theo hai kiểu kim cương và thẳng cùng với hai loại giấy trắng.

  • Hai kiểu nắp kim cương và thẳng
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa với Giấy tiêu đề và Tờ rơi DL
  131,000
 • envelopes

  Bao thư Nhỏ

  155 x 110mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Một chút kiểu cách khi bạn gởi

  Bao thư Nhỏ của chúng tôi có sáu loại giấy khác nhau – vừa cho khổ A6.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa vặn cho khổ A6, Bưu thiếp, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng
  126,000
 • envelopes

  Bao thư Trung

  184 x 133mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Một chút kiểu cách khi bạn gửi

   

  Bao thư Trung vừa vặn với Bưu thiếp Trung, Thiệp mời và ấn phẩm khác. Bao thư gồm  sáu loại giấy khác nhau.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Vừa vặn cho khổ  Bưu thiếp Trung, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng
  147,000
 • envelopes

  Bao thư Vuông

  125 x 125mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Bạn gửi đi theo cách đặc biệt

  Bạn muốn gửi Tờ rơi hay Bưu thiếp? Thêm cho chúng một chút bảo vệ thêm hay một chút ngạc nhiên nào đó.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa khổ  Bưu thiếp Vuông, Tờ rơi Vuông và Thiệp mời Vuông.
  126,000