Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Danh thiếp Âu châu

  84 x 55mm – bạn có thể chọn 4 loại giấy

  Theo xấp 50 tấm

  Kích thước độc đáo.

  • In nhiều màu 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản, Cotton, Siêu hạng và Tỏa sáng
  • Thành phẩm đặc biệt Kim, Điểm nổi bạn đặt Danh thiếp Kim vàng, Kim bạc, Điểm nổi
  296,000
 • Danh thiếp Chuẩn

  Danh thiếp Chuẩn

  90 x 50mm – bạn có thể chọn 4 loại giấy

  Theo xấp 50 tấm

  Kích thước phổ thông.

  • In nhiều màu 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản, Cotton, Siêu hạng và Tỏa sáng
  • Thành phẩm đặc biệt Kim, Điểm nổi bạn đặt Danh thiếp Kim vàng, Kim bạc, Điểm nổi
  283,000
 • Danh thiếp Mini

  Danh thiếp Mini

  70 x 28mm – Bạn có thể chọn 2 loại giấy

  Theo 100 tấm

  Danh thiếp mini nhưng maxi tương tác.

  • In nhiều màu trên 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản hoặc Tỏa sáng.
  • Hiệu ứng bề mặt matte hoặc bóng
  • Kích thước nhỏ dùng tạo sự khác biệt và khuyến mại.
  247,000
 • Business Cards

  Danh thiếp Vuông

  65 x 65mm – bạn có thể chọn 4 loại giấy

  Theo 50 tấm

  Bạn chọn vuông

  • In nhiều màu 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản, Cotton, Siêu hạng và Tỏa sáng
  • Thành phẩm đặc biệt Kim, Điểm nổi bạn đặt Danh thiếp Kim vàng, Kim bạc, Điểm nổi
  287,000