Bạn có thể đặt in nhãn với nhiều chất liệu decal cũng như hình dạng và kích thước khác nhau.

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Nhãn hình Chữ nhật

  In chất lượng cao nhất trên thị trường, nhiều kích thước để bạn chọn

  Hai chất liệu:

  • Giấy couche
  • Vinyl bền ẩm

  In nhiều màu trên một mặt, chất lượng cao bảo tồn màu sắc thương hiệu.

  210,000
 • Nhãn hình Oval

  In chất lượng cao nhất trên thị trường, nhiều kích thước để bạn chọn

  Hai chất liệu:

  • Giấy couche
  • Vinyl bền ẩm

  In nhiều màu trên một mặt, chất lượng cao bảo tồn màu sắc thương hiệu.

  209,000
 • Nhãn hình Tròn

  In chất lượng cao nhất trên thị trường, nhiều kích thước để bạn chọn

  Hai chất liệu:

  • Giấy couche
  • Vinyl bền ẩm

  In nhiều màu trên một mặt, chất lượng cao bảo tồn màu sắc thương hiệu.

  207,000
 • Nhãn hình Vuông

  In chất lượng cao nhất trên thị trường, nhiều kích thước để bạn chọn

  Hai chất liệu:

  • Giấy couche
  • Vinyl bền ẩm

  In nhiều màu trên một mặt, chất lượng cao bảo tồn màu sắc thương hiệu.

  208,000
 • Nhãn hình Vuông bo góc

  In chất lượng cao nhất trên thị trường, nhiều kích thước để bạn chọn

  Hai chất liệu:

  • Giấy couche
  • Vinyl bền ẩm

  In nhiều màu trên một mặt, chất lượng cao bảo tồn màu sắc thương hiệu.

  208,000
 • Nhãn Trắng A3+

  Kích thước: A3 + (vùng in: 31 cm x 45 cm)

  Vật liệu in: Giấy, Vinyl trắng bóng, Vinyl trắng mờ

  24,000
 • Nhãn Trong A3+

  Kích thước: A3 + (vùng in: 31 cm x 45 cm)

  Vật liệu in: Vynil Trong suốt

  27,000