Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Flyers

  Tờ rơi A4

  210mm x 297mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Tờ rơi lớn để hàng bán nhiều hơn

  • Tuyệt cho cách nhìn của khách “phải thấy” 
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
  980,000
 • Flyers

  Tờ rơi A5

  148mm x 210mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Canvas lớn cho khuyến mại và sự kiện

  • Nhiều không gian hơn để bán hàng
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
  620,000
 • Flyers

  Tờ rơi A6

  105mm x 148mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Tờ rơi nhỏ, điểm chạm lớn

  • Nâng cao sự chú ý trong một sự nhỏ
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
  440,000
 • Flyers

  Tờ rơi DL

  99mm x 210mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Dạng rack, bỏ vừa bao thư

  • Khổ phổ biến để trình diễn
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
  500,000
 • Flyers

  Tờ rơi Vuông

  120mm x 120mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Vuông lạ lùng

  • Khổ phá cách không theo truyền thống để cuốn hút những ánh mắt
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
  500,000