Danh thiếp Phổ thông

 • Kích thước 90 x 50mm, 85 x 54mm
 • In 4 màu CMYK 2 mặt
 • Giấy couche 300gsm / Fort 250gsm
 • Cán màng mờ 2 mặt
Đặt in Danh thiếp Phổ thông

Danh thiếp Mỹ thuật

 • Kích thước 90 x 50mm, 85 x 54mm
 • In 4 màu CMYK 2 mặt
 • Nhiều loại giấy mỹ thuật do 123in chọn
 • Bề mặt giấy nguyên bản không cán phủ
Đặt in Danh thiếp Mỹ thuật

Danh thiếp Kim vàng

 • Kích thước 90 x 50mm, 85 x 54mm
 • In 4 màu CMYK 2 mặt
 • Ép nhũ vàng trên nền giấy 350gsm bề mặt lụa
Đặt in Danh thiếp Kim vàng

Danh thiếp Kim bạc

 • Kích thước 90 x 50mm, 85 x 54mm
 • In 4 màu CMYK 2 mặt
 • Ép nhũ bạc trên nền giấy 350gsm bề mặt lụa
Đặt in Danh thiếp Kim bạc