Danh thiếp với hiệu ứng đặc biệt

Bắt đầu lại với Danh thiếp có hiệu ứng đặc biệt. Cùng đi vô tiểu tiết hay sự giàu cảm xúc.

Danh thiếp theo Hiệu ứng

Gọt danh thiếp của bạn với những hiệu ứng đặt biệt để làm cho chúng trở nên độc đáo hơn.

Danh thiếp kim Vàng

 • Hoàn thiện mang tính thịnh vượng
 • Enhance your logo, text or design Thiết kế, chữ, logo của bạn được nâng cấp
 • Foil kim ẩn hoặc lồi
 • Giấy Siêu Hạng 400gsm
 • Mặt tiếp xúc mềm mại

Danh thiếp kim Bạc

 • Hoàn thiện mang tính  kim loại
 • Thêm sắc chói cho thiết kế, logo và chữ
 • Cuốn hút mắt nhìn như gương
 • Giấy Siêu Hạng 400gsm
 • Mặt tiếp xúc mềm mại

Danh thiếp điểm Nổi

 • Đường nét lồi của UV trong nổi
 • Gia tăng cảm xúc 3D
 • Gây cảm xúc ngạc nhiên
 • Giấy Siêu Hạng 400gsm
 • Mặt tiếp xúc mềm mại

Danh thiếp theo Kích thước

Bạn chọn kích thước phù hợp với công việc của mình.

Danh thiếp Vuông

65mm x 65mm