Bạn chọn theo vật liệu in

Decal giấy

 • Chất liệu: giấy couche
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal giấy

Decal nhựa trắng

 • Chất liệu: nhựa vinyl trắng đục
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa trắng

Decal nhựa trong

 • Chất liệu: nhựa vinyl trong suốt
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa trong

Decal nhựa bạc

 • Chất liệu: nhựa vinyl bạc
 • Bạn tự định kích thước

Đặt in Decal nhựa bạc

Bạn in từng con decal theo kích thước tự do

Decal trắng A3+

 • Chất liệu: giấy trắng và Vinyl trắng bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3
Đặt in Decal trắng A3+

Decal trong A3+

 • Chất liệu: Vinyl trong suốt bền ẩm
 • Bạn có thể tạo nhiều hình trên tờ A3
Đặt in Decal trong A3+