Nhãn hàng cho Doanh nghiệp

Nhãn dán, nhãn hàng hóa nói lên thương hiệu bởi màu sắc đúng, chất lượng thành phẩm cao là điều bạn chọn.

Tại sao bạn cần in nhãn chất lượng cao

Tạo dựng doanh nghiệp đã khó, duy trì sự phát triển còn khó khơn.

Để doanh nghiệp thành công bạn cần làm thương hiệu, tìm sự khác biệt để  tránh đươc sự cạnh tranh trên thị trường. Nhãn mác đóng góp không nhỏ cho sự khác biệt của bạn, màu đúng, đẹp chính là điều phải có của nhãn mác.

Chúng tôi dung công nghệ in tiên tiến nhất hiện nay là HP Indigo để in nhãn mác giúp bạn thành công trong kinh doanh.

Nhãn theo Hình dạng

Bạn chọn hình dạng phù hợp với sản phẩm. Nhãn in đúng màu, đẹp, chất lượng thành phẩm cao.

Nhãn hình Tròn

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Oval

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ nhật

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ Nhật bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Hoa

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Nơ

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn tờ A3+

Với nhãn tờ A3+ bạn có thể thiết kế bất cứ hình bạn thích và đặt lên tờ A3 để chúng tôi in và cắt thành phẩm

Nhãn trắng A3+

Nhiều kích thước trên một tấm A3, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ

Nhãn trong A3+

Nhiều kích thước trên một tấm A3, in chất lượng rất cao, bế demi.
In trên chất liệu:

 • Decal Nhựa trong

Nhãn dạng cuộn

Bạn dùng nhãn cuộn khi:

 • Dán tự động bằng máy
 • Số lượng nhãn giống nhau từ 10000 nhãn
 • Đa dạng chất liệu từ giấy, nhựa, màng, v.v.

Bởi sự phức tạp của nhãn cuộn, bạn có thể gởi yêu cầu qua form:

Call Now Button