ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Công ty TNHH CA AN và 123in xin thông báo với quý khách hàng các điều khoản cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Quý khách đã cam kết tuân thủ các điều khoản được nêu dưới đây khi đã đặt hàng và chấp nhận đơn hàng.

Các điều khoản cung cấp dịch vụ in ấn
Điều khoản cung cấp dịch vụ in ấn tại 123in

I. Tiền đề khiếu nại & giải quyết khiếu nại

-Quý khách cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin đặt hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…). Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để 123in hoàn thành nghĩa vụ của mình.

-Nếu thông tin quý khách cung cấp là sai sự thật, không minh bạch rõ ràng hoặc không đúng với quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường giá trị đơn hàng đã sản xuất.

II. Xác định trách nhiệm & giải quyết lỗi

Khi tiền đề này được thỏa mãn, nếu có lỗi hoặc bất tiện nào xảy ra trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của cả 2 bên, 2 bên sẽ tiếp tục xác định lỗi thuộc về bên nào theo những điều khoản dưới đây:

2.1. Các lỗi không thuộc trách nhiệm của 123in

-Khách hàng đã gửi thiết kế cuối cùng hoặc duyệt nội dung lần cuối, nhưng chỉ phát hiện sai sót sau khi 123in đã thực hiện in ấn (123in in đúng với nội dung đã nhận)

-Thiết kế của khách hàng bị một (hoặc nhiều) bên thứ 3 cáo buộc vi phạm bản quyền, tranh chấp bản quyền, sở hữu trí tuệ v.v… dẫn tới khách hàng không nhận ấn phẩm nữa.

-Ấn phẩm bị hư hỏng với lý do chủ quan của khách hàng: vận chuyển, bảo quản, không phù hợp v.v…

-Khách hàng cung cấp sai thông tin người nhận, hoặc người nhận từ chối nhận ấn phẩm.

-Ấn phẩm bị một bên thứ 3 cáo buộc hạ thấp uy tín hoặc cạnh tranh không lành mạnh dẫn tới khách hàng không nhận ấn phẩm.

-Hoặc bất kỳ lý do nào khiến khách hàng hủy bỏ đơn hàng (trong khi 123in đang tiến hành sản xuất) mà không có lý do rõ ràng, chính đáng là do lỗi của 123in.

Và các lỗi chủ quan của khách hàng.

  • Các cách giải quyết

Các trường hợp kể trên, 123in không giải quyết bất cứ yêu cầu đền bù nào. Ngược lại khách hàng phải bồi thường giá trị cho các sản phẩm của đơn hàng đã sản xuất

Trong một số trường hợp đặc biệt, khách hàng sẽ phải đền bù toàn bộ giá trị đơn hàng.

2.2. Các lỗi thuộc trách nhiệm của 123in

– Ấn phẩm sau khi hoàn thành xuất hiện những sai sót nghiêm trọng không thể xử lý khắc phục được.

– Màu sắc trên ấn phẩm có sự khác biệt quá lớn so với màu sắc trên thiết kế.

– Hỏng hóc xuất hiện do quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản của 123in.

– In sai quy cách: sai kích thước, cán màng sai, sử dụng sai nguyên liệu v.v…

– Ấn phẩm in sai nội dung so với bản duyệt cuối cùng của khách hàng.

  • Các cách giải quyết

Tiến hành thu hồi (nếu cần) các sản phẩm lỗi, in lại hoặc đền bù giá trị của các ấn phẩm lỗi.

III. Từ chối đơn hàng

123in có quyền từ chối các đơn hàng có nội dung:

– Xuyên tạc chính trị, liên quan đến chính trị mà chưa được sự cho phép

– Ấn phẩm nhằm cạnh tranh không lành mạnh với 1 bên thứ 3 hoặc với chính 123in

– Vi phạm bất kì điều luật nào được quy định bởi pháp luật.

IV. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này và sẽ thông báo đến khách hàng (nếu cần).