Album ảnh Bìa ảnh

Dùng cho album cưới, dịp trang trọng.

 • Bìa cứng ảnh bao bìa
 • Mở phẳng 100%
 • Ảnh chất lượng rất cao 14 màu
 • Các kích thước chọn lọc

Đặt in Album ảnh Bìa ảnh

Album ảnh Bìa vải

Dùng cho album cưới, dịp trang trọng.

 • Bìa cứng bọc vải cao cấp
 • Mở phẳng 100%
 • Ảnh chất lượng rất cao 14 màu
 • Các kích thước chọn lọc
 • Bìa có thể cá nhân hóa, đục cửa sổ lót hình

Đặt in Album ảnh bìa vải

Album ảnh Bìa cửa sổ

Dùng cho album cưới, dịp trang trọng.

 • Bìa cứng bọc vải cao cấp
 • Mở phẳng 100%
 • Ảnh chất lượng rất cao 14 màu
 • Các kích thước chọn lọc
 • Bìa có thể cá nhân hóa, đục cửa sổ lót hình

Đặt in Album ảnh bìa cửa sổ

Sách ảnh Zen Bìa ảnh

Dùng cho phóng sự cưới, Album cần nhiều ảnh, sưu tập ảnh, kỷ yếu cao cấp.
 • Bìa cứng ảnh bao bìa
 • Mở phẳng 90%
 • In ảnh chất lượng cao
 • Các kích thước chọn lọc
Đặt in Sách ảnh Zen Bìa ảnh

Ảnh ép gỗ

Ảnh treo tường, ảnh cổng cưới

 • 14 màu HD độ phân giải rất cao
 • Bề mặt lamina hoặc pha lê
 • Viền đen, viền bạc, khung đơn
 • Nhiều khổ

Đặt in Ảnh ép gỗ

Ảnh rời

Ảnh cá nhân, gia đình,
đám cưới

 • 14 màu HD độ phân giải rất cao
 • Giấy ảnh lụa
 • Nhiều khổ

Đặt in Ảnh rời

Ảnh để bàn

Đặt trên bàn tiếp tân cưới, bàn làm việc.

 • 14 màu HD độ phân giải rất cao
 • Bề mặt Ảnh in phủ Acrylic
 • Khung nổi tạo chiều sâu
 • 2 màu khung: Màu Gỗ, Màu Đen

Đặt in Ảnh để bàn CN

In ảnh theo m2

Bạn cần in ảnh để làm album, và các dự án riêng.

 • 14 màu HD độ phân giải rất cao
 • Thể hiện không gian màu RGB rất lớn
 • Mực chính hãng
 • Giấy ảnh mặt lụa, bóng

Đặt in Ảnh theo mét

In Canvas theo m2

Bạn cần in Canvas để có thể tự căng khung, làm dự án riêng.

 • In Latex chất lượng cao, thân thiện môi trường
 • Thể hiện không gian màu RGB rất lớn
 • Chất liệu Canvas chính hãng, chuyên nghiệp

Đặt in Canvas mét