Ảnh tấm rời

Với công nghệ in đạt độ phân giải 1400dpi, server chuyển đổi màu hiện đại, ảnh của bạn chưa bao giờ đẹp hơn thế.

Đặt in Ảnh tấm rời

Ảnh thẻ bộ

Bạn sáng tạo các thẻ ảnh với hình những thần tượng bạn muốn. Với kích thước 86x54mm và 54x86mm (20 tấm/bộ).

Đặt in Ảnh thẻ bộ

Ảnh 4-Ô 5×15

Sáng tạo ảnh Selfie với 4 ô hình thật thú vị. Kích thước 5cm x 15cm (20 tấm/bộ).

Đặt in Ảnh 4-Ô 5×15

Ảnh 4-Ô 10×15

Sáng tạo ảnh Selfie với 4 ô hình thật thú vị. Kích thước 5cm x 15cm.

Đặt in Ảnh 4-Ô 10×15