Nhãn -Decal- Sticker theo nhu cầu

Nhãn dán, nhãn hàng hóa nói lên thương hiệu bởi màu sắc đúng, chất lượng thành phẩm cao là điều bạn chọn.

Nhãn Tờ A3+

Bạn tự do thiết kế, tạo hình, in với 4 loại chất liệu. Chất lượng in rất cao, đúng màu, thành phẩm chính xác.

Nhãn Trong A3+

Bạn đưa nhiều hình nhãn vô kích thước 310 x 450mm, chất liệu decal vinyl trong suốt.

Nhãn Trắng A3+

Bạn đưa nhiều hình nhãn vô kích thước 310 x 450mm, chất liệu nền trắng giáy, decal nhựa.

Nhãn theo Hình dạng

Bạn chọn hình dạng phù hợp với sản phẩm. Nhãn in đúng màu, đẹp, chất lượng thành phẩm cao.

Nhãn hình Tròn

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Oval

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ nhật

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ Nhật bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Hoa

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Nơ

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Ứng dụng nhãn

Nhãn rất quan trọng trong kinh doanh, bạn có thể chọn một số ứng dụng

Nhãn truyền thông

Dùng các Nhãn Dính để tạo nhãn địa chỉ, niêm phong bao thư cho công việc và cá nhân.

Nhãn Hàng hóa

Khi bạn có sản phẩm sản xuất hay phân phối hàng hóa

Nhãn Khuyến mại

Bạn có thể dùng decal, sticker để khuyến mại thúc đẩy bán hàng

Sticker đời sống

Bạn có thể in cắt đủ các loại hình ảnh để dán lên bất cứ đâu mình muốn.