MIỄN PHÍ GIAO HÀNG ĐƠN TỪ 1 TRIỆU ĐỒNG!

Nhãn -Decal- Sticker theo nhu cầu

Nhãn dán, nhãn hàng hóa nói lên thương hiệu bởi màu sắc đúng, chất lượng thành phẩm cao là điều bạn chọn.

Nhãn Tờ A3+

Bạn tự do thiết kế, tạo hình, in với 4 loại chất liệu. Chất lượng in rất cao, đúng màu, thành phẩm chính xác.

Nhãn Trong A3+

Bạn đưa nhiều hình nhãn vô kích thước 310 x 450mm, chất liệu decal vinyl trong suốt.

Nhãn Trắng A3+

Bạn đưa nhiều hình nhãn vô kích thước 310 x 450mm, chất liệu nền trắng giáy, decal nhựa.

Nhãn theo Hình dạng

Bạn chọn hình dạng phù hợp với sản phẩm. Nhãn in đúng màu, đẹp, chất lượng thành phẩm cao.

Nhãn hình Tròn

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Oval

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Vuông bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ nhật

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Chữ Nhật bo Góc

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Hoa

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Nhãn hình Nơ

Nhiều kích thước phổ biến, in chất lượng rất cao, bế demi.
Gồm 4 chất liệu để bạn chọn:

 • Decal giấy Couche
 • Decal Nhựa đục bóng
 • Decal Nhựa đục mờ
 • Decal Nhựa trong

Ứng dụng nhãn

Nhãn rất quan trọng trong kinh doanh, bạn có thể chọn một số ứng dụng

Thông điệp cá nhân

Dùng các Nhãn Dính để tạo nhãn địa chỉ, niêm phong bao thư cho công việc và cá nhân.

Nhãn Hàng hóa

Khi bạn khởi nghiệp hay kinh doanh

Nhãn Khuyến mại

Thêm các khuyến mại tạm thời bằng nhãn của bạn trên từng vật liệu.

Thẻ treo Tên

Cắt gọt các nhãn vuông, chữ nhật làm nhãn tên của bạn trong các sự kiện hay bất cứ dịp nào.