Thông báo

Tạm ngưng Dịch vụ Ảnh Online

Thưa quí khách hàng,

Để nâng cấp dịch vụ thiết kế photo book, album online, chúng tôi đã tạm ngưng dịch vụ để lập trình lại.

Chúng tôi sẽ thông báo lại quí khách hàng khi dịch vụ đã sẵn sàng trở lại.

Chân thành cảm ơn quí khách.