Bảng hiệu Cắt viền

Dùng biển hiệu cắt viền, standee mô hình để tạo hiệu ứng cao trong quảng cáo.

  • In cao cấp trên vinly bồi formex tạo độ đứng
  • Bền màu trong nhà 5 năm, ngoài trời 3 năm
  • Thân thiện môi trường
  • Miễn phí Chân dựng nghiêng trong nhà.

 

 

 

Call Now Button