Bảng hiệu tấm Foam

  • Tâm foam với lõi là xốp với hai lớp giấy bồi hai bên làm nó rất nhẹ để có thể dán tường.
  • In Chuẩn: In 4 màu CMYK thể hiện màu sắc chuẩn ngành in
  • In Cao cấp: In 6 màu CMYK + lM + lC thể hiện màu sắc vượt trội ngành in truyền thống.

You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

Launching image editor...