Bảng hiệu Foamex tùy chỉnh

  • Foamex là tấm gốc PVC. Nó cứng, bền hơn tấm foam, tuy vậy nặng hơn nhiều.
  • In phun 8-12 màu: In  màu thể hiện màu sắc chuẩn ngành ảnh.

You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

Launching image editor...