Bao thư DL

220 x 110mm – Giấy cao cấp

Theo 25 bao thư

Gửi thư theo lối cổ điển

Bao thư kiểu cổ điển này vừa với Giấy tiêu đề và tờ rơi DL. Nắp bao thư làm theo hai kiểu kim cương và thẳng cùng với hai loại giấy trắng.

  • Hai kiểu nắp kim cương và thẳng
  • Bạn chọn giấy trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa với Giấy tiêu đề và Tờ rơi DL
Call Now Button