Bao thư Nhỏ

  155 x 110mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Một chút kiểu cách khi bạn gởi

  Bao thư Nhỏ của chúng tôi có sáu loại giấy khác nhau – vừa cho khổ A6.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa vặn cho khổ A6, Bưu thiếp, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...