Bao thư Nhỏ

155 x 110mm – Giấy cao cấp

Theo 25 bao thư

Một chút kiểu cách khi bạn gởi

Bao thư Nhỏ của chúng tôi có sáu loại giấy khác nhau – vừa cho khổ A6.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng
  • Vừa vặn cho khổ A6, Bưu thiếp, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng
Call Now Button