Bao thư khổ Trung

Bao thư Trung

184 x 133mm – Giấy cao cấp

Theo 25 bao thư

Một chút kiểu cách khi bạn gửi

 

Bao thư Trung vừa vặn với Bưu thiếp Trung, Thiệp mời và ấn phẩm khác. Bao thư gồm  sáu loại giấy khác nhau.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Vừa vặn cho khổ  Bưu thiếp Trung, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng
Danh mục: