Bao thư Trung

  184 x 133mm – Giấy cao cấp

  Theo 25 bao thư

  Một chút kiểu cách khi bạn gửi

   

  Bao thư Trung vừa vặn với Bưu thiếp Trung, Thiệp mời và ấn phẩm khác. Bao thư gồm  sáu loại giấy khác nhau.

  • Làm từ giấy cao cấp
  • Vừa vặn cho khổ  Bưu thiếp Trung, Thiệp mời, Tờ rơi hay Thiệp Chúc mừng
  • Bạn chọn kraft, đỏ, ánh kim vàng, kim bạc, trắng, trắng Tỏa sáng

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...