Biển hiệu tấm Foamex

  • Foamex là tấm gốc PVC. Nó cứng, bền hơn tấm foam, tuy vậy nặng hơn nhiều.
  • In Chuẩn: In 4 màu CMYK thể hiện màu sắc chuẩn ngành in
  • In Cao cấp: In 6 màu CMYK + lM + lC thể hiện màu sắc vượt trội ngành in truyền thống.
Call Now Button