Bưu thiếp A5

  148mm x 210mm – bạn có thể chọn 3 loại giấy

  Theo 25 tấm

  Một nửa trang giấy, thú vị gấp đôi

  • Là tấm canvas lớn để trình bày thương hiệu của bạn.
  • In nhiều màu 2 mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • 3 loại giấy cao cấp để chọn
  • Thành phẩm Kim vàng, Kim bạc

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...