Bưu thiếp DL

99mm x 210mm – bạn có thể chọn 3 loại giấy

Theo 25 tấm

Bưu thiếp dạng Rack.

  • Khổ vuông lôi cuốn sự chú ý
  • In nhiều màu 2 mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • 3 loại giấy cao cấp để chọn
  • Thành phẩm Kim vàng, Kim bạc
Call Now Button