Bưu thiếp Nguyên bản

300-340gsm, bề mặt matte hoặc bóng

Theo 25 tấm

Cao cấp là tiêu chuẩn

Chất lượng cao VÀ giá trị cao. Với bề mặt matte hay bóng, Bưu thiếp khởi sự của chúng tôi luôn mang lại dấu ấn

  • Giấy cứng, cảm xúc tốt.
  • Hai chọn lựa matt và bóng:
  • Matte: hình chìm, không phản quang.
  • Bóng: làm màu của Bưu thiếp như bật lên.
  • Cán phủ hai mặt gia tăng bảo vệ
  • Giấy 300 – 350gsm.
  • Gồm 5 khổ để bạn chọn
Call Now Button