Bưu thiếp Nguyên bản

  300-340gsm, bề mặt matte hoặc bóng

  Theo 25 tấm

  Cao cấp là tiêu chuẩn

  Chất lượng cao VÀ giá trị cao. Với bề mặt matte hay bóng, Bưu thiếp khởi sự của chúng tôi luôn mang lại dấu ấn

  • Giấy cứng, cảm xúc tốt.
  • Hai chọn lựa matt và bóng:
  • Matte: hình chìm, không phản quang.
  • Bóng: làm màu của Bưu thiếp như bật lên.
  • Cán phủ hai mặt gia tăng bảo vệ
  • Giấy 300 – 350gsm.
  • Gồm 5 khổ để bạn chọn

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...