Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm – bạn có thể chọn 3 loại giấy

Theo 25 tấm

Postcard Nhỏ cho những ý tưởng lớn.

  • Hoàn hảo cho tập trung một ý tưởng
  • In nhiều màu 2 mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • 3 loại giấy cao cấp để chọn
  • Thành phẩm Kim vàng, Kim bạc
Call Now Button