Bưu thiếp Siêu hạng

  360gsm, cứng cáp, bề mặt lụa hoặc bóng

  Theo 25 tấm

  Bưu thiếp cứng cáp đầy ấn tượng

  Khó bẻ cong, cán lụa êm. Với loại Bưu thiếp này bạn chỉ muốn giữ nó. Nếu bạn chưa yên tâm có thể thêm Kim vàng hay Kim bạc để đạt hiệu quả cao.

  • Chạm êm, cứng cáp.
  • Bề mặt lụa, không chói
  • Cảm giác muốn giữ lại
  • Cán phủ hai mặt gia tăng bảo vệ
  • Có thể chọn Kim vàng hay Kim bạc để tạo sự nổi bật
  • Giấy 360gsm.
  • Gồm 5 khổ để bạn chọn

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...