Bưu thiếp Siêu hạng

360gsm, cứng cáp, bề mặt lụa hoặc bóng

Theo 25 tấm

Bưu thiếp cứng cáp đầy ấn tượng

Khó bẻ cong, cán lụa êm. Với loại Bưu thiếp này bạn chỉ muốn giữ nó. Nếu bạn chưa yên tâm có thể thêm Kim vàng hay Kim bạc để đạt hiệu quả cao.

  • Chạm êm, cứng cáp.
  • Bề mặt lụa, không chói
  • Cảm giác muốn giữ lại
  • Cán phủ hai mặt gia tăng bảo vệ
  • Có thể chọn Kim vàng hay Kim bạc để tạo sự nổi bật
  • Giấy 360gsm.
  • Gồm 5 khổ để bạn chọn
Call Now Button