Bưu thiếp Tỏa sáng

Giấy 600gsm. Đẹp và ấn tượng dày dặn

Theo 25 tấm

Bưu thiếp không thể bỏ qua

Độ dày ấn tượng, Bưu thiếp tỏa sáng làm từ 4 lớp giấy mỹ thuật. Với cấu tạo đặc biệt đẹp, chưa có ấn phẩm nào đẹp hơn. Bề mặt tự nhiên giàu cảm xúc. Chỉ màu được đặt vào giữa tạo sức hút mạnh mẽ người nhận không thể bỏ qua  trong quảng bá sản phẩm

  1. Giấy mỹ thuật không cán phủ
  2. 8 chỉ màu để bạn chọn
  3. Dày 600gsm
Call Now Button