Catalogue Đóng Keo

Catalogue Đóng Keo

Catalogue là cuốn tài liệu được biên soạn để giới thiệu về một loạt sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và đóng quyển với số lượng trang tương đối dày.

  • Kích thước khổ giấy A4, A5 (đứng hoặc ngang)
  • Bìa giấy couchue 250gsm
  • Ruột giấy couche 100gsm
  • Bề mặt giấy mịn, có độ bóng
  • Mực không bị vàng phai theo thời gian.
  • Thành phẩm đóng cuốn keo (số trang từ 40 trang trở lên)
  • Giao hàng toàn quốc