Catalogue Đóng Lò Xo

Catalogue Đóng Lò Xo

Có 2 loại đóng gáy loxo là loại bé và loại lớn. Catalogue ít trang thường sử dụng đóng gáy loxo loại bé và ngược lại.

 • Khổ: giấy A4, A5
 • Số mặt: 2 mặt
 • Giấy: couche/ford 150gsm
 • Tùy chọn
  • Cán màng mờ
  • Bo góc
 • Thời gian: Lấy trong ngày hoặc 3 ngày
 • Gia công theo yêu cầu
 • Giao hàng tận nơi toàn quốc