Danh thiếp Âu châu

84 x 55mm – bạn có thể chọn 4 loại giấy

Theo xấp 50 tấm

Kích thước độc đáo.

  • In nhiều màu 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản, Cotton, Siêu hạng và Tỏa sáng
  • Thành phẩm đặc biệt Kim, Điểm nổi bạn đặt Danh thiếp Kim vàng, Kim bạc, Điểm nổi

Mô tả đầu tiên

Call Now Button