Danh thiếp Mini

70 x 28mm – Bạn có thể chọn 2 loại giấy

Theo 100 tấm

Danh thiếp mini nhưng maxi tương tác.

  • In nhiều màu trên 2 mặt
  • Có thể chọn giấy Nguyên bản hoặc Tỏa sáng.
  • Hiệu ứng bề mặt matte hoặc bóng
  • Kích thước nhỏ dùng tạo sự khác biệt và khuyến mại.

Mô tả đầu tiên

Call Now Button