Danh thiếp Nguyên bản

350gsm, giấy chất lượng cao, chứng chỉ FSC

Theo xấp 50 tấm

Giấy cao cấp là  tiêu chuẩn

Giấy dày hơn danh thiếp thông thường, là tiêu chuẩn mới cho danh thiếp. Với sự mịn màng của bề mặt, chất lượng in rất cao mang lại giá trị vượt trội. Bởi vậy sự giới thiệu bạn bằng danh thiếp ấn tượng vượt trội.

  • Độ dày 350gsm
  • Gồm 2 tùy chọn thành phẩm

Mô tả

Mô tả đầu tiên