Danh thiếp Tỏa sáng

600gsm, bề mặt thật đẹp

Theo xấp 50 tấm

 

Danh thiếp cao cấp ngoại hạng

Được chế tạo từ 4 lớp giấy, đẹp, tự nhiên khi cảm nhận. Sự nổi màu đặc sắc từ vân giữa. Người nhận danh thiếp chỉ “ồ” lên một tiếng.

  • Bề mặt tự nhiên không cán phủ
  • Bạn có thể chọn 8 màu sọc giữa 
  • Định lượng 600gsm, rất dày

Mô tả đầu tiên

Call Now Button