Bảng hiệu tự dính

Decal Sàn (trong nhà)

Decal dán sàn nhà độ bám dính và độ bền rất cao. Rất hiệu quả trong hướng dẫn khách hàng đi qua không gian cửa.