Decal cho Cửa sổ

Decal Trong Suốt

Loại đecal cửa sổ này có độ trong rất cao (nvl Mỹ). Bạn có thể đặt nguyên tấm hoặc cắt theo hình yêu cầu.

Danh mục: